جابجایی به بالا
ورود به سامانه
Skip Navigation Linksشرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

sakhtdakhel

Home
  
ردیف
نام قطعه / تجهیز
تصویر قطعه
امور مربوطه
سرپرست پروژه
شرکت پیمانکار
نوع  نیرو گاه
نوع واحد
سال ساخت
محل نصب در نیروگاه
1
ساخت نازل های گاز مشعل های بویلر
01.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
بخار صنعت آتیه
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
2
ساخت اکسپنشن های بویلر
 02.jpg

امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
ارتعاش گستر پیمان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
3
ساخت دیفیوزر های مشعل ها
 03.jpg

امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
بهینه آرا بخار صنعت آتیه
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
4
ساخت قطعات داخل کنترل والو ریسر کوله فید پمپ
 04.jpg

امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
وود گروپ قشم
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
مسیر فید پمپ
5
ساخت قطعات مشعل های مازوت
05.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
6
ساخت نازل مشعل ها
  06.jpg

امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
7
ساخت قطعات سلنوئید والو لاین هیتر ها
 07.jpg

امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
هیتر های فشار قوی
8
ساخت شات آف والو های مازوت و بخار پرژ
08.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
9
ساخت قطعات گیربکس باتر فلای والو کندانسور
09.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
10
ساخت گیربکس سوت بلوئر لانگسترم
10.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره بویلر وسیکل
تعمیرات نیروگاهی اصفهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
لانگسترم
11
ساخت قطعات گیربکس مین استیم والو شامل چرخ دنده و . . .
11.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره بویلر و سیکل
مهندس حاج ابراهیمی
بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
12
ساخت بست های استنلس استیل سینی های درام پایین
12.jpg 
امور تعمیرات مکانیک- اداره بویلر و سیکل
مهندس حاج ابراهیمی
بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
13
ساخت کاور سیل رینگ گرافیتی والوها
13.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره بویلر و سیکل
مهندس حاج ابراهیمی
شرکت بورگمن پارس شرکت توس
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
 
14
ساخت کاور بوش اسلیو گیربکس متحرک سوت بلوئر کوره
14.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره بویلر و سیکل
مهندس حاج ابراهیمی
بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
15
ساخت شافت و غلاف وسیل هوای سوت بلوئر کوره
  15.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره بویلر و سیکل
مهندس حاج ابراهیمی
بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
16
ساخت لنس و سر نازل سوت بلوئر کوره
16.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره بویلر و سیکل
مهندس حاج ابراهیمی
بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
17
ساخت فلنج سوپاپ سوت بلوئر کوره
17.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره بویلر و سیکل
مهندس حاج ابراهیمی
بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
18
ساخت لاور پمپ کیسینگ C.W.Pump
18.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره تأسیسات
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
19
ساخت شیپوره C.W.Pump
 19.jpg

امور تعمیرات مکانیک
اداره تأسیسات
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
20
ساخت توری های اسکرین
20.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره تأسیسات
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
21
ساخت زنجیر اسکرین
  21.jpg

امور تعمیرات مکانیک
اداره تأسیسات
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
22
ساخت پین های زنجیر اسکرین
22.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره تأسیسات
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
23
ساخت دیفیوزر و شیپوره واشینگ پمپ
23.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره تأسیسات
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
24
ساخت سوپاپ HP کمپرسور هیدروژن
24.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره تأسیسات
بازرگانی خرمی
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
واحد هیدروژن سازی
25
ساخت تیغه های HP کمپرسور هوا
25.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت مشاوره صنعتی و بازرگانی مهندس خرمی
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
واحد هیدروژن سازی
26
ساخت چرخ لنگرهای اسکرین
  26.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا کارخانجات نیروی دریایی
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
27
ساخت دیافراگم های کمپرسور هیدروژن
27.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت مشاوره صنعتی و بازرگانی مهندس خرمی
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
واحد هیدروژن سازی
28
ساخت دیسشارژ واشینگ پمپ
28.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
واحد هیدروژن سازی
29
ساخت دیسک باترفلای والو 60 اینچ
29.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
30
ساخت دیفیوزر فیدپمپ آبشیرین کن
30.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
31
ساخت رینگ های گرافیتی سیلندر HP کمپرسور هوا
31.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم هوای فشرده واحد ها
32
ساخت سرسیلندر سمت گاز کمپرسور هیدروژن سازی
32.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت مشاوره صنعتی و بازرگانی مهندس خرمی
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم هوای فشرده واحد ها
33
ساخت سیل های لاستیکی پمپ های تزریق
33.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
واحد تزریق هیدرازین
34
ساخت شیپوره فیدپمپ آبشیرین کن
34.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
35
ساخت صفحه های شیاردار سوپاپ HP کمپرسور هوا
35.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت مشاوره صنعتی و بازرگانی مهندس خرمی
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
واحد هیدروژن سازی
36
ساخت یاتاقان ها و ورینگ های برنجی اگزیلری کولینگ پمپ
36.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
37
ساخت قطعات پمپ های تزریق آبشیرین کن
37.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
38
ساخت کلار فید پمپ آبشیرین کن
38.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
39
ساخت کولر خنک کن هوای خروجی کمپرسور هوا
  39.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت پیدمکو
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم هوای فشرده واحد ها
40
ساخت کیسینگ واشینگ پمپ
 40.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
41
ساخت گیربکس بزرگ و کوچک اسکرین
  41.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
42
ساخت محفظه بیرینگ واشینگ پمپ
42.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
43
ساخت محفظه روغن فید پمپ آبشیرین کن
43.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
44
ساخت مکانیکال سیل پمپها
44.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت انرژی و کار سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
45
ساخت نازل شستشوی اسکرین
 45.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
46
ساخت والوهای کنترلی آبشیرین کن ها
 46.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
47
ساخت یاتاقان های میل لنگ کمپرسور هوا
  47.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت انرژی و کار سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم پمپاژ آب دریا
48
ساخت قطعات کمپرسور هوای مربوط به شرکت توزیع برق هرمزگان واقع در جزیره ابوموسی
  48.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره تأسیسات
مهندس کارآموزیان
شرکت مشاوره صنعتی و بازرگانی مهندس خرمی
 ---
 ---
از سال 91
 ---
49
ساخت قطعات وکیوم پمپ
49.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک
اداره روتاری
بهینه آرا
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
کندانسور
50
ساخت پروانه بوستر پمپ
50.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره روتاری
مهندس حیدری صوفیانی
آلزن
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
کندانسور
51
ساخت چرخ دنده پمپ روغن هیدرولیک کوپلینگ F.W.Pump
  51.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره روتاری
مهندس حیدری صوفیانی
صنایع دنده ایران
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم آب تغذیه واحد
52
ساخت چرخ دنده گیربکس بوستر پمپ
52.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره روتاری
مهندس حیدری صوفیانی
صنایع دنده ایران
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم آب تغذیه واحد
53
ساخت نازل دیفیوزری پروانه B.C.Pump
53.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره روتاری
مهندس جریده
آلزن
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بلویلر
54
ساخت کوپلینگ F.D.Fan و G.R.Fan
54.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره روتاری
مهندس جریده
صنایع دنده ایران
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بلویلر
55
ساخت قطعات سانتریفیوژ های روغن توربین شامل: ساخت Bowl Spindle سانتريفيوژ، ساخت Coupling Disc سانتريفيوژ، ساخت Inlet Pipeسانتريفيوژ، ساخت Level Ring سانتريفيوژ، ساخت Paring Disc سانتريفيوژ، ساخت Protecting Cap سانتريفيوژ، ساختTop Disc سانتريفيوژ و . . .
  55.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره روتاری
مهندسین محمدی پور و البرزی
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم تصفیه روغن توربین
56
ساخت کفشک های یاتاقان تراست B.C.Pump
 56.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره روتاری
مهندسین محمدی پور و البرزی
شرکت ذغالهاي صنعتي کاوه
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بلویلر
57
ساخت فیلتر مکانیکی شانه ای تصفیه روغن توربین
57.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره روتاری
مهندسین محمدی پور و البرزی
شرکت بهینه آرا سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم تصفیه روغن توربین
58
ساخت سیل بابیتی هیدروژن ژنراتور
 
58.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره توربین
مهندس ستاری
طوس
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
ژنراتور
59
ساخت پره های کورتیس متحرک ردیف اول و دوم
 59.jpg

امور تعمیرات مکانیک- اداره توربین
مهندس ستاری
ماشین سازی برادران همتی
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
توربین
60
ساخت پره های چرخ کورتیس ثابت
60.jpg

 
امور تعمیرات مکانیک- اداره توربین
مهندس ستاری
ماشین سازی برادران همتی
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
توربین
61
ساخت دستگاه بلبرینگ گرم کن مغناطیسی
  61.jpg

امور تعمیرات الکتریک- اداره تأسیسات
رحمت ا... عبیری
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
 ---
62
ساخت چراغ های مهتابی جهت طبقات بویلر
  62.jpg

امور تعمیرات الکتریک- اداره تأسیسات
مهندس شایقی
صنایع روشنایی نور جم
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
63
ساخت کنتاکت اصلی و متحرک بریکر های 6 کیلو ولت
  63.jpg

امور تعمیرات الکتریک- اداره بویلر
مهندس سالاری
کلینیک کنتاکت
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
--- 
64
ساخت قطعات پلاستیکی و اهرم های مکانیزم بریکر های 380 ولت
64.jpg

 
امور تعمیرات الکتریک- اداره بویلر
مهندس سالاری
 
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
 ---
65
ساخت رتور قفسی الکتروموتور B.C.Pump
 65.jpg

امور تعمیرات الکتریک- اداره بویلر
مهندس حسینی درآگاهی
شرکت توربوژنراتور شاهرود
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
66
ساخت شافت روتور الکتروموتور B.C.Pump
  66.jpg

امور تعمیرات الکتریک- اداره بویلر
مهندس حسینی درآگاهی
شرکت توربوژنراتور شاهرود
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
67
سیم پیچی استاتور مربوط به الکتروموتور 1700 کیلو وات ، 6000 ولت F.D.FAN
67.jpg

 
امور تعمیرات الکتریک- اداره بویلر
مهندس حسینی درآگاهی
شرکت توربوژنراتور شاهرود
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
68
سیم پیچی استاتور مربوط به الکتروموتور 5500 کیلو وات ، 6000 ولت F.W.PUMP
  68.jpg

امور تعمیرات الکتریک- اداره بویلر
مهندس حسینی درآگاهی
شرکت توربوژنراتور شاهرود
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
سیستم آب تغذیه واحد
69
سیم پیچی استاتور مربوط به الکتروموتور 550 کیلو وات ، 380 ولت   B.C.PUMP
69.jpg

 
امور تعمیرات الکتریک- اداره بویلر
مهندس حسینی درآگاهی
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
70
ساخت شین 20 کیلو ولت ژنراتور 320 مگاواتی نیروگاه
  70.jpg

امور تعمیرات الکتریک- اداره توربو ژنراتور
مهندس سلیمان زاده
توربو ژنراتور شاهرود
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
ژنراتور
71
ساخت کولر خنک کن موتور اکسترکشن
  71.jpg

امور تعمیرات الکتریک
اداره توربو ژنراتور
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
کندانسور
72
ساخت قطعات یدکی سیلندر و پیستون ها
  72.jpg

امور تعمیرات ابزاردقیق
اداره فاین مکانیک
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
 ---
73
ساخت قطعات یدکی سیستم کنترل و حفاظت توربین (ساخت پیلوت والو جدید)
  73.jpg

امور تعمیرات ابزاردقیق
اداره فاین مکانیک
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
توربین
74
ساخت رله پیستون سروموتورهای هیدرولیک
74.jpg

 
امور تعمیرات ابزاردقیق
اداره فاین مکانیک
 
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
 ---
75
ساخت رینگ پیستونهای سروموتورهای هیدرولیک توربین
 75.jpg

امور تعمیرات ابزاردقیق
اداره فاین مکانیک
 
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
 ---
76
ساخت صفحه فنری نگهدارنده کاسه نمد پیستون سیلندر کنترل درایوهای تیلت مشعلهای بویلر
 76.jpg

امور تعمیرات ابزاردقیق
اداره فاین مکانیک
 
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
77
ساخت کارتهای الکترونیکی B.M.S
  77.jpg

امور تعمیرات ابزار دقیق
اداره دیجیتال
 
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
واحد B.M.S
78
ساخت I.P
  78.jpg

امور تعمیرات ابزار دقیق
اداره آنالوگ و اندازه گیری
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
 ---
79
ساخت کویل های گرم کن مخازن سوخت مازوت
  79.jpg

گروه کارشناسان معاونت مهندسی
مهندس رفیعی
آرا فین
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
مخازن سوخت
80
ساخت فیلتر های مازوت مخازن سوخت ماهانه در تخلیه سوخت

80.jpg
 
 
گروه مکانیک معاونت مهندسی
مهندس حسین پور
بالار نصب
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
مخازن سوخت
81
ساخت داخل سیستم مانیتورینگ و کسب اطلاعات واحد های بخاری (Data logger)

81.jpg
 
گروه برنامه ریزی معاونت مهندسی
مهندس داریوش محمودی
مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
اتاق کنترل
82
ساخت ترانسمیتر سطح هیدرو استپ برای اندازه گیری سطح درام های بویلر
  82.jpg

گروه ابزار دقیق معاونت مهندسی
مهندس اسماعیلی
شرکت پویش صنعت
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
83
ساخت بسکت های لانگسترم
83.jpg

 
امور مکانیک
اداره روتاری
شرکت بخار صنعت آتیه
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
لانگستروم
84
ساخت دمپر های مسیر کانال های دود و هوا
 84.jpg

امور مکانیک
اداره روتاری
شرکت بهینه آراء سپاهان
بخار
Franco tossi 320
از سال 91
بویلر
(C) کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان می باشد .
آدرس: بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی
کدپستی: 15511 79441
تلفن تماس: 6-33564900 076
فکس: 33591706 076
ایمیل: info@hpgmc.ir