لیست اخبار : بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر از نیروگاه بندرعباس

عنوان خبر: بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر از نیروگاه بندرعباس
08/05/1440 08:32

​درتاریخ ۹۷/۱۰/۲۳ اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر  از واحدهای مختلف نیروگاه بندرعباس بازدید به عمل آوردند، سپس باحضور در دفتر مدیر امور شیمی و پرسنل این امور و کارشناسان معاونت مهندسی و برنامه ريزی، جلسه ای در جهت بررسی و راه کارهای کاهش خوردگی تجهيزات برگزار شد و پس از آن با حضور در اداره ی روتاری امور مكانيک با كارشناسان اين بخش نيز به تبادل نظر پرداختند.

(C) کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان می باشد .
آدرس: بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی
کدپستی: 15511 79441
تلفن تماس: 5554456 5554376- 0761
فکس: 5554394 0761