لیست اخبار : بررسی و مطالعه حوضچه آبگير نيروگاه بخار بندرعباس

عنوان خبر: بررسی و مطالعه حوضچه آبگير نيروگاه بخار بندرعباس
02/05/1440 16:20


در مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ جلسه بررسی و مطالعه حوضچه آبگير نيروگاه بخار بندرعباس با هدف افزایش راندمان و رفع موانع توليد مولدها، ناشی از استفاده از آب دریا و ایجاد رسوب، همچنین طرح توسعه نيروگاه بخار با حضور كارشناسان مركز توسعه سامانه های نوين انرژی دانشگاه صنعتی شريف، آقای دکتر سلیمی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس ،آقای مهندس محمودی معاون مهندسی و برنامه ريزی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان به میزبانی شركت تولید نیروی برق بندرعباس برگزار شد.

(C) کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان می باشد .
آدرس: بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی
کدپستی: 15511 79441
تلفن تماس: 5554456 5554376- 0761
فکس: 5554394 0761